New research group in ICT

New Research Group has been formed- ICT, Games and Learning.

The new group consists of scholars from Faculty of Social Science, Business School Nord and Faculty of Teacher Education and Culture. The main participants come from the field of ICT, Games and Learning at Campus Steinkjer and Campus Mo i Rana. This main body constitutes Nord University’s contribution to the new Centre of Excellence in ICT Education (ExcITEd).

wp_000526
Beata Godejord, PhD, informs the new research group on the work beeing done in the ERASMUS + project MILAGE.

20161103_135755.jpgThe new research group

Advertisements

Styrk Heimevernet

Denne posten handler ikke om e-læring, men om et viktig element som er nødvendig for å kunne bedrive fri læring, både e-læring og annet, i et fritt land…

14639848_1146432018772406_5148417196012106482_n

Explaining aims and tasks in a Computer Science course using Walkthrough

First year students, many without any experience in higher education, will not always grasp how to manage their chosen course. As a lecturer you may start with explaining things to them f2f, but there is another way, and it stems from computer games. It is called a Walkthrough.

A Walkthrough is a fan made strategy guide for a specific computer game, which walks you through the game level by level. Since todays commercial games often are quite complex, a Walkthrough can be a helpful tool to find your way through the various levels. In the same way a Walkthrough can guide a bewildered first year student through the various stages of your course.

In the spring of 2015 I was responsible for SPO1510 – Gaming Culture, a course that was part of 1th year bachelor’s degree program in Game and experience technology, at Nord-Trondelag University College. I used flipped classroom and tried to focus on discussions on various topics and the obligatory tasks that the students had to deliver as part of their portfolio. Since the class consisted of quite a number of Icelandic students, all lecturing and lecture resources was in English.

I decided to explain the course and the focus on portfolio work by giving them a written Walkthrough, designed the same way as a computer game Walkthrough. I divided the course, or rather course work, in seven acts and all with one objective.

Here is the Walkthrough:

Scaffolding and building interactions in e-learning

Building a proper set of scaffolding to increase the students ability to learn, as well as making our courses interactive is at the top of the To Do list of those of us who deals with e-learning. Here are two excellent infographics from Elham that explains it all.

interactions
Gathered by Elham from ‘Designing for Deep and Meaningful Student-to-Content Interactions’ journal by Dunlap, Sobel, and Sands.

scaffolds

 

Second Life as classroom for Computer Science students

As teachers, we are engaged in a “full-contact” competition. We are competing for the attention and academic success of our students and it requires our minds, bodies, and our entire heart and soul to be successful. (Ben Johnson, 2012)

line-divider

At Nesna University College (HiNe), Social Informatics took another Web 2.0 step in 2008 as its teaching moved from Blogs, Wiki, YouTube and Facebook, into Second Life.
One of my focus areas in my teaching of Social Informatics was how people, both young and old, utilized the Internet as a tool for staying connected in small and large communities. Second Life was therefore a very interesting service, and I felt it was only logical to move some of my lecturing into SL. (See “Second Life“, 2008).

DSC01784
Here I am with three of my students back in 2008. Being of Scottish descent and frequently using kilts at work, I naturally wore a Scottish jacket and a kilt also in SL 🙂

The students involved in my experimenting with Second Life enjoyed exploring the various possibilities and some even bought their own “house”. As part of their work with Project Getting Involved they were given the task of analysing the possibilities for using Second Life as a place for a Norwegian virtual police station (Faremo, et.al., 2007). But together with the students I was also exploring SL as a virtual learning environment. My conclusion was that it might well be used as part of flipping the classroom in the same way as using Twitter as a lecturing tool, but that SL had a greater value as a tool students might use for creating or exploring as part of a concrete task. And as most other digital tools it works best if it is used as a part of a package of distributed lectures; Blog with topical posts consisting of short video lectures, sound lectures, Slideshare-lectures, text and then short meetings in SL and Twitter to discuss chosen aspects of, for instance, a task.

Some research papers on using SL in education

 

 

Office Mix – a new tool to make online lectures

Microsoft have developed a tool for making online lectures with voice, video, inking, screen recording and interactive magic. They call it Office Mix, and I’m going to try it out.
So far I have been happily using Camtasia, but I’m always interested in having more than one tool in my “lecture box”.

Here are some reviews of Office Mix:

20 år på WWW

1262926_hcc3b1b21853bdc7808cd_v1265037299_1024x1024
I disse dager er det snart 20 år siden jeg fikk Høgskolen i Nesna (HiNE) opp på WWW med sin første offisielle webtjener. Selve “den store dagen” var 5. februar 1995, men utover
januar samme år pågikk kodingen og finpussen for fullt. Webtjeneren til HiNE fikk navnet Oter og ble startet som en del av mitt arbeid som IT-sjef og leder av den administrative
IT-tjenesten. Så langt man kjenner til var dette den første webtjeneren ved noen institusjon på Helgeland, og en av de første webtjenere i Nord-Norge. Kun Universitetet i Tromsø hadde på samme tid fullt utviklede websider.

Det hele begynte en sen og stormfull vinterkveld i 1994. Frem til da var det stort sett programmene Gopher og Anarchie som ble benyttet som søkeverktøy på Internett ved HiNe. Dette gjaldt nok også mange andre institusjoner, selv om nettleseren Mosaic var klar i 1993. På denne tiden var informasjonshenting fra Internett forbeholdt et fåtall innen utdannings- og statlig virksomhet eller deler av det private næringsliv. Enda var ikke “Internett” som begrep innarbeidet hos folk flest.
Mosaic var den første webleseren vi tok i bruk, og for å lage sidene ble programmet EnkelTekst for Macintosh benyttet. Programmet MacHTTP sørget for at sidene kom opp og kunne leses på nett. Selvsagt var sidene våre svært primitive etter dagens standard, og noen av dem var rett og slett elendige. Web-tjeneren fikk navnet oter.hinesna.no. At navnet ble Oter var helt tilfeldig, og skyldes rett og slett at man allerede hadde navngitt flere maskiner ved HiNE med dyrenavn som passet til området høgskolen ligger i.

De første årene med web var en spennende pionertid med en rekke hjemmesnekrede løsninger. Og det var godt om plassen i cyber space, i alle fall nordpå. 6. mars 1995 kom Brønnøysund Avis ut på web, som første avis i Norge. Av utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge hadde Høgskolen i Tromsø en webside med “Velkommen til Høgskolen i Tromsø”, men ikke noe mer. Så en stund fremover fikk HiNe og UiTø råde grunnen alene med strukturerte websider i regionen, sammen med Brønnøysund Avis. To år senere dukket også Høgskolen i Bodø opp på web, og resten er forlengst blitt historie. Først i 1996 fikk HiNe en informasjonsansvarlig som ble med i planleggingen og utformingen av websidene, og dermed gikk arbeidet med HiNes plass på web inn i en ny fase. Høgskolens webtjener beholdt lenge navnet oter, men gled til slutt inn i rekken av tjenere med prefikset “www”.

Desverre er hverken de første eksperimentelle sidene fra november/desember 1994 eller de første offisielle sidene fra 1995 bevart, men noen av sidene fra 1996 (som i sin utforming er de samme som de første ofisielle websider i 1995) kan du se via The Wayback machine.

Siden den gang har den teknologiske utviklingen gått med stormskritt, fra enkel bruk av CuSeeMe og spede forsøk på distribusjon av undervisning via websider til dagens internasjonale e-læringsmodul (utviklet av Beata Godejord, PhD), der Norske, Polske og Spanske studenter reflekterer over IKT og samfunn via blant annet blogging og bedriver læring i et (småskala) Europeisk nettverk.

Lenker til videre lesning